ATT ANLITA EN TRÄDGÅRDSDESIGNER

Varför anlita en trädgårdsarkitekt?

En trädgårdsarkitekt eller trädgårdsdesigner som egentligen är samma sak, hjälper till att skapa trädgårdar där hänsyn tas till platsens förutsättningar, huset stil och dina önskemål. Trädgårdsdesignern ser till att helheten i trädgården, dvs att balansen mellan växter, hårdgjorda ytor och fasta konstruktioner, stämmer väl överens och blir en harmonisk helhet.Vilka fördelar finns?


Att investera i sin trädgård har många fördelar. En genomtänkt design med medvetna växtval gör att anläggningen går smidigare och att du slipper dyra felköp av tex växter som inte trivs på platsen.


Undersökningar visar att varje rätt investerad krona i trädgården höjer värdet vid försäljningen med 2,80 kr.


Att vi sänker stressnivån i kroppen när vi är nära naturen råder det inget tvivel om. Att ha en fin trädgård som tar emot dig efter en stressig dag får vem som helst på gott humör. Undersökningar visar att vi återhämtar oss snabbare när vi har växter att titta på.


Planera trädgården efter ditt liv. Barnfamiljer önskar kanske en lättskött, barnvänlig trädgård med plats för lek och studsmatta. En annan familj vill ha en lugn plats för ro och vila, eller drömmer om att vara självförsörjande på grönsaker. Hur vill du använda din trädgård?Hur går det till? 


Att ta fram ett trädgårdsidé är ett samarbete. Under ett första möte går vi igenom era tankar, stil och önskemål, ni får även en checklista att fylla i. Detta är ett viktigt steg som ligger till grund i det fortsatta arbetet mot er drömträdgård. Det är ni som ska trivas i trädgården under lång tid framöver så därför är det viktigt att vara öppen med tankar.


I designprocessen börjar vi med grundstrukturen där önskade funktioner placeras ut, gångar planeras och hur övriga ytor disponeras, tex hur altan ska utformas, vilka fasta konstruktioner som ska vara med, gräsmattans form och storlek samt planteringsytor. När grunden är satt jobbar vi oss mot detaljerna som tex vilka markmaterial och växter som passar. Löpande görs avstämningar och vi har diskussioner för att slutresultatet ska motsvarar era förväntningar.Vad kostar det?


Hur långt är ett snöre? Det beror såklart på hur mycket ni behöver hjälp med. Det är viktigt att tänka igenom vilken budget ni har för ert trädgårdsprojekt, så att det förslaget som tas fram stämmer överens med er ambitionsnivå. Trädgårdsarkitekten hjälper er att göra rätt val och prioritera så inte kostnader skenar iväg.


Det kan kännas som en onödig kostnad att anlita en trädgårdsarkitekt, men se det som en investering. Med hjälp av trädgårdsarkitektens kunskap får ni en trädgård som uppfyller era önskemål och krav, en trädgård som ni kan njuta av under lång tid med växter som trivs och frodas. Med en genomtänkt design av trädgården och med rätt växt på rätt plats får ni en trädgård som är hållbar över tid.


Planerar ni att anlita en anläggningsfirma som ska förverkliga trädgårdsidén är det bra att ta fram ritningar som de kan jobba efter. Då går anläggningsarbetet smidigare, snabbare och slutresultatet blir enligt den designen som är framtagen. 


Vi lämnar alltid offert på designjobbet innan vi sätter igång.