ÖVRIGA TJÄNSTER

Övriga tjänster

Dessa tjänster anpassas efter era behov. 


3D-VYER

Att bara titta på en ritning i 2D-vy gör det inte alltid så lätt att förstå hur slutresultatet kommer att bli. Med kompletterande 3D-vyer får man en bra känsla för proportionerna i trädgården, hur skuggor faller, höjder och storlek på ytor etc. Du får en verklighetstrogen bild av slutresultatet. Ingår i tjänsten Trädgårdsdesign komplett.

PRIS enligt offertPLANTERINGSPLAN MED VÄXTLISTA

Vi ritar och planerar din plantering efter platsens förutsättningar. Du får växterna presenterade med bilder och beskrivande texter. På planteringsplanen och växtlistan framgår information och växternas vetenskapliga namn, antal plantor och hur detta ska planteras. Ingår i tjänsten Trädgårdsdesign komplett.

PRIS enligt offertKOORDINERING VID ANLÄGGNING

När anläggare är vald kan det vara bra att diskutera den designlösning som vi kommit fram till, frågor kan komma upp eller ändringar som behöver göras under resans gång. Jag är gärna med som ett stöd i anläggningsarbetet.

PRIS enligt offertINKÖP AV VÄXTER OCH MATERIAL

Jag samarbetar med flera leverantörer i branschen och hjälper er med inköpet av både växter och material.

PRIS enligt offertBYGGLOVSRITNINGAR

Ibland behövs bygglov för tex mur, plank eller friggebod beroende på höjd och placering. Jag kan hjälpa er att ta fram ritningar till era bygglovshandlingarna.

PRIS enligt offert