TRÄDGÅRDSDESIGN BAS

Trädgårdsdesign Bas

Vill du ha en trädgårdritning att själv jobba efter så passar det bra med trädgårdsdesign Bas. Då får du en genomtänkt designlösning av din trädgård  och du väljer själv de slutgiltiga växterna och materialen samt beslutar om alla detaljer. Hur mycket du behöver hjälp med väljer du, det kan vara hela trädgården eller bara en del, tex framsidan eller hur poolområdet ska placeras.


Uppstartsmöte

Varje projekt börjar med ett uppstartsmöte där vi går igenom era visioner och önskningar. Vi diskuterar möjligheter, tankar och idéer samt gör en platsanalys och tar bilder. Vid behov görs en inmätning av tomten och de växter som ska bevaras.


Moodboard, stil & tema

Med inspirationsbilder och förklarande texter förmedlas en känsla, stil och tema för er blivande trädgård.


Funktionsplan/idéskiss

En skiss på trädgårdens grundstruktur utan detaljer som visar hur ytan kommer att disponeras, tex är alla funktioner utplacerade och det tänkta rörelsemönstret framgår. Det är på denna grundstruktur som trädgården sedan byggs vidare på.


Trädgårdsritning

En skalenlig trädgårdsritning som visar hela trädgården i 2D-perspektiv. Inga detaljerade konstruktioner ges.


Karaktärsväxter och material

Ni får förslag på växter och material som passar platsen och stilen.


PRIS enligt offert


Vi erbjuder också Trädgårdsdesign på distans.


Möjliga tjänster att lägga till:

3D-vyer, Belysningsplan, Växtlista med planteringsplan

På plats eller distans