TRÄDGÅRDSDESIGN KOMPLETT

Trädgårdsdesign Komplett

Denna tjänst passar bra när du behöver hjälp med helheten och alla detaljer, tex när du ska anlita en trädgårdsanläggare. Förutom en genomtänkt design av trädgården ingår även alla nödvändiga dokument för att anläggningsarbetet ska flyta på smidigt och att resultatet blir som ni förväntat er. Med realistika 3D-vyer får du en bra känsla för det färdiga resultatet.


Uppstartsmöte

Varje projekt börjar med ett uppstartsmöte där vi går igenom era visioner och önskningar. Vi diskuterar möjligheter, tankar och idéer samt gör en platsanalys och tar bilder. Vid behov görs en inmätning av tomten och de växter som ska bevaras.


Moodboard, stil & tema

Med inspirationsbilder och förklarande texter förmedlas en känsla, stil och tema för er blivande trädgård.


Funktionsplan/idéskiss

En skiss på trädgårdens grundstruktur utan detaljer som visar hur ytan kommer att disponeras, tex är alla funktioner utplacerade och det tänkta rörelsemönstret framgår. Det är på denna grundstruktur som trädgården sedan byggs vidare på.


Trädgårdsritning

En skalenlig illustrationsplan i färg som visar hela trädgården i 2D-perspektiv. 


3D-vyer

Som ett komplement till trädgårdsritningen i 2D-perspektiv, visas trädgården även i 3D-vyer som realistiskt visar hur er blivande trädgård kommer att se ut. Med 3D-vyer ser ni tydligt hur skuggor faller och ni får en bra känsla för hur höjder och ytor känns.


Belysningsplan

En genomtänkt plan för belysningen som lyfter trädgården sommar som vinter. Alla belysningspunker är utsatt och ni får förslag på armaturer.


Markanläggningsplan

Skalenlig markplaneringsplan med detaljer och specifikationer inför anläggningsarbetet med materialbeskrivning och specifikationer av material, materialmöten och mönsterläggning.


Växtlista med planteringsplan

Detaljerad information om hur alla planteringar ska göras och exakt vilka och antal växter.


PRIS enligt offert


Möjliga tjänster att lägga till:

Koordinering vid anläggning, Bygglovsritningar, Inköp av växter och material