TRÄDGÅRDSDESIGN PÅ DISTANS

Trädgårdsdesign på Distans

Du har kanske tankar kring vad du vill förändra men får inte till helheten och behöver nya idéer. Med trädgårdsdesign på distans får du en plan som du kan jobba efter för att förverkliga din trädgårdsoas, utan att jag besöker din trädgård. Hur mycket du behöver hjälp med väljer du, det kan vara hela trädgården eller bara en del, tex framsidan eller hur poolområdet ska placeras.


Det går ofta utmärkt att designa en trädgård på distans om det finns utförligt ritningsunderlag och bilder som visar nuläget. Kanske har du inte tid att avsätta för att träffas eller att avståndet är för stort, ja då är Trädgårdsdesign på distans ett bra val.


Uppstart

Vi inleder via telefon eller mail där vi går igenom hur processen går till och vilken information jag behöver av dig och hur du delar den med mig.


Trädgårdsritning

En skalenlig trädgårdsritning i 2D-perspektiv där det framgår hur ytorna ska disponeras, rörelsemönster, typ av växter och material. Kompletterande illustrativa 3D-vyer på utvalda delar av din trädgård. Inga detaljerade konstruktioner ges.


Du får ritningar via e-post och utskrivna i A3 som skickas hem till dig.


PRIS enligt offert


Möjliga tjänster att lägga till:

Belysningsplan, Växtlista med planteringsplan


Vi sköter all kommunikationen enkelt via mail, så en viss vana att hantera mail, bilder, filmer och pdf-filer digitalt krävs. Denna tjänst passar bäst när trädgårdens nivåskillnaderna inte är så stora.